Een prijskaartje aan de natuur hangen

No Comment
Een prijskaartje aan de natuur hangen

‘Ecosystem accounting’ is een manier om het natuurlijk kapitaal te berekenen. Want als we de natuurlijke omgeving in geld kunnen uitdrukken, wordt het voor velen opeens een stuk eenvoudiger om er rekening mee te houden.

In de jaren 30 hadden we te maken met een zeer ingrijpende economische crisis. Dat leidde ertoe dat we economische modellen gingen maken, om een dergelijke puinhoop aan te zien komen en te voorkomen.

plantNu het milieu onder druk staat, is er een nieuw model nodig dat een economische waarde toekent aan de natuurlijke omgeving. Of de natuur nu in zijn oorspronkelijke vorm is of bewerkt door mensen, het heeft een waarde die ook uit te drukken is in geld.

Heel eenvoudig gezegd is dit waar de wetenschap ‘ecosystem accounting’ zich mee bezig houdt. Hoogleraar Lars Hein op het vakgebied ‘Ecosystem services and environmental change’ aan de Wageningen Universiteit specialiseerde zich in dit onderwerp.

 

Bekijk hieronder het video-interview met professor Lars Hein, gemaakt door Way media – conscious communications.

 

Economische consequenties

mapDe integratie van ecologie en economie zorgt ervoor dat je de economische consequenties kunt berekening van veranderingen in de natuurlijke omgeving. Ook geeft het volgens Hein inzicht in hoe je de omgeving het best kunt beheren vanuit een economisch perspectief.

‘Waar we aan werken is een systeem om natuurlijk kapitaal te integreren in boekhoudkundige systemen. Dat helpt om beter beleid te maken over beheer en duurzame ontwikkeling van de wereld om ons heen. Wij zijn de eersten die zo te werk gaan. We brengen de ecosysteemdiensten in een gebied in kaart en passen deze informatie in een monetair systeem. Dit doen we uiteraard met onze partners, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Wereldbank, statici van de Verenigde Naties en partners in de landen waar we dit werk doen.’

 

Natuurlijk kapitaal

Dit onderzoek is van groot belang voor mensen volgens Lars Hein, want we moeten volgens hem duurzamere manieren bedenken om met ons natuurlijk kapitaal om te gaan.

‘We putten onze ecosystemen nog steeds uit. Er is nog steeds ontbossing, verwoestijning en we veranderen allerlei natuurlijke processen. We moeten begrijpen wat de impact daarvan is op mensen. Dan kunnen we beleid maken om de degradatie van natuurlijke systemen te beperken en over te gaan tot duurzame ontwikkeling.’

vBurgers en beleidsmakers raken meer geïnteresseerd als ze realiseren wat de financiële consequenties zijn van veranderingen in ecosystemen denkt de professor. ‘Het helpt natuurlijk ook om het beheer van die ecosystemen te verbeteren, want deze tool laat niet alleen zien waar de problemen zitten, maar geeft ook inzicht in wat er goed gaat en waar verbetering mogelijk is.’

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Lars-Hein-benoemd-tot-persoonlijk-hoogleraar-Ecosystem-services-and-environmental-change.htm

 

Uit het persbericht:

Ecosystem accounting is een nieuwe methode voor het meten van natuurlijk kapitaal,” zegt Lars in een toelichting op zijn benoeming. “Daarbij worden ecosysteemdiensten gekwantificeerd in zowel fysieke als monetaire zin op een manier die consistent is met de nationale rekeningen. Met deze methode kunnen we veranderingen in natuurlijk kapitaal vergelijken met economische statistieken zoals bijvoorbeeld het bruto nationaal product.”

Lars Hein is medeauteur van de nieuwe VN-richtlijnen voor ecosystem accounting en technisch adviseur van een groot Wereldbank-project op dit gebied. De methode vraagt de integratie van ecologische informatie, onder andere op het gebied van ecosysteemdynamiek, ruimtelijke modellen, en monetaire waardering conform de internationale standaard voor nationale rekeningen. Hij begeleidt 11 promovendi met case studies in een zevental landen. Het merendeel van deze onderzoeken betreft de ontwikkeling van methoden voor ecosystem accounting en het toepassen van informatie uit deze accounts ter ondersteuning van specifieke beleidsvragen.

Lars begeleidt onder andere promovendus Roy Remme, die in Nederland promotieonderzoek doet, in samenwerking met het CBS, met de focus op de provincie Limburg. Daarnaast vindt er onderzoek plaats in Noorwegen, Indonesië, Benin, Columbia, Thailand en Portugal. Op dit moment richt het onderzoek in de groep zich met name op het verder ontwikkelen en toepassen van methoden voor ecosystem accounting om te komen tot een beter begrip van de economische effecten van veranderingen in het milieu. Lars is tevens betrokken bij projecten op het gebied van palmolie en papierproductie, waarbij wetenschappelijke inzichten worden vertaald in praktische aanbevelingen voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Lars Hein (Heerlen, 1969) studeerde milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2005 in Wageningen. Zijn proefschrift werd in dat jaar bekroond als beste proefschrift op het gebied van milieuwetenschappen.

Benoeming tot persoonlijk hoogleraar geschiedt op basis van grote verdiensten voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs alsmede op grond van opmerkelijke persoonlijke kwaliteiten.

About the author

Jasper van Laar http://www.waymedia.nl
Jasper van Laar is een ervaren allround media-ondernemer. Aan de Hogeschool Journalistiek studeerde hij met een acht af in de richting televisie. Hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant – toentertijd correspondent voor het dagblad – hielp hem in Berlijn het schrijvende vak te beheersen. Bij Wegener Multimedia werkte Jasper op de webredactie en had hij direct een bereik van 2,3 miljoen lezers bij elf regionale kranten. Hij werd eindredacteur bij het graphic design-magazine Publish en sitemanager voor Yoga Magazine bij Weekbladpers Media. Met zijn mediabureau Way media richt hij zich nu op organisaties die maatschappelijk bewust ondernemen belangrijk vinden en dat willen uitdragen. De media-ondernemer is er namelijk van overtuigd dat alleen bewust ondernemen uiteindelijk leidt tot echte duurzaamheid – zowel maatschappelijk als commercieel. ‘Het is mijn droom dat uiteindelijk alle (significante) organisaties oprecht bewust ondernemen en dit maar al te graag laten zien.’

No Comments

Leave your comment
         


Back to Top